Styrelsen består av följande medlemmar och samtliga är husägare i samfälligheten:
Ordförande: Lars Lindfors
Kassör: Petra Kratz
Sekreterare: Vakant
Ledamot: Gisela Olsson
Ledamot: Lena Boström Stenberg
Ledamot: André Olsson
Suppleant: Anette Tovesson
Suppleant: Salam Dewan
Övriga poster
Revisor: Patrik Ekenberg – nyval 2 år
Revisor: Mona Pettersson – kvarstår 1 år
Revisorsuppleant: Vakant
Valberedning: Vakant
Valberedning: Vakant