Styrelsen består av följande medlemmar och samtliga är husägare i samfälligheten:
Ordförande: Anders Green
Kassör: Patrick Ekenberg
Ledamot: Gisela Olsson
Ledamot: Lars Lindfors
Ledamot: André Olsson
Ledamot: Lena Boström Stenberg