Styrelsen består av följande medlemmar och samtliga är husägare i samfälligheten:
Ordförande:Anders Green
Kassör:Marketta Nilson
Ledamot:Gisela Olsson
Ledamot:Lars Lindfors
Ledamot:André Olsson