Kontaktuppgifter för andra funktioner:

Företag Funktion Telefonnummer
OwnIT Bredband 08-525 073 00
Bredbandsbolaget TV 08-506 983 00
Rörmannen AB Vvs 08-36 28 61
Millbergs El AB El 08-580 102 76

Övriga medlemmar och telefonnummer finns i dokumentbiblioteket. (Endast tillgängligt för husägare).