Vårstädning & årsmöte

Lördagen den 10 april kl.10:00 möts vi i vanlig ordning vid fjärilsdammen för
uppsamling/närvarorapportering samt arbetsfördelning.
Vi håller på i ca två timmar och samlas sedan igen på samma plats.

Observera att nytt datum för årsmöte är lördagen den 8 maj kl.12:00.
Samtliga motioner ska ha inkommit till styrelsen@argbiggan.se senast 13/3.

Då vi fortsatt styrs av restriktioner från FHM så påminner vi om vikten av att hålla avstånd,
hur tråkigt det än kan kännas.
Med tanke på detta så kommer det tyvärr heller inte att serveras någon förtäring av någon form.