Styrelseprotokoll februari 2020

Datum: 2020-01-22 Tid: 19.00-20:00
Plats: Björnskogsgränd 79

Närvarande:
Anders Green, Ordförande
Patrik Ekenberg, Kassör
Gisela Olsson, Ledamot
Andre Olsson, Ledamot
Lena Boström, Suppleant

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet.

Ekonomi
Inget ovanligt att rapportera, vi ser ut att håller budget för 2019.

Årsstämma
Årsstämman går av stapeln den 31 Mars kl. 19:00-21:00
Det har inte inkommit några motioner inför stämman. Vi behöver fler medlemmar till styrelsen. Vi är i akut behov av två ledamöter. Det går alldeles utmärkt att anmäla intresse fram till och under stämman.

Mötet avslutas
Styrelsen tackades för deltagandet och mötet avslutades.

Protokoll
Observera: Detta protokoll är det sista som kommer att distribueras via e-post och papper. Hädanefter kommer protokollen finnas tillgängliga på hemsidan samt via en pärm i undercentralen.

Vid protokollet Anders Green, Ordförande
Justeras Gisela Olsson, Ledamot