Styrelseprotokoll april 2020

Protokoll styrelsemöte 15 april 2020

Datum: 2020-04-115
Tid: 19.00-20:00
Plats: Björnskogsgränd 79


Närvarande:
Anders Green, Ordförande
Patrik Ekenberg, Kassör
Gisela Olsson, Ledamot
Andre Olsson, Ledamot
Lena Boström, Suppleant

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet.

Ekonomi
Inget ovanligt att rapportera.

Stämman 2020
Tanken är att köra ett kort stämma utomhus på grillplatsen i samband med städdagen. Vi behöver fler medlemmar till styrelsen. Vi är i akut behov av två ledamöter. det går alldeles utmärkt att anmäla intresse fram till och under stämman.

Sopstation
Dagens sopstation kommer behövas bytas ut på grund av skador. Det har även funnits plan och önskemål kring ett sopnedkast för matavfall. Styrelsen tittar på detta och samlar nu information och offerter för att genomföra detta.

Städdag
Vårens städdag, kommer ske lördagen den 16 maj kl 10:00-12:00. Observera att det inte kommer ske någon organiserad förtäring i år. Kl 12:00-13:00 så hålls årsstämman på grillplatsen.

Upptagning av sand
Sopning av sand kommer att beställas omgående.

Resterande träd
Nedtagning av de resterande träd som beslutats ska fällas kommer att ske någon gång under de närmsta veckorna.

Mötet avslutas
Styrelsen tackades för dess deltagande och mötet avslutades.

Vid protokollet
Anders Green, ordförande

Justeras
Gisela Olsson, Ledamot