Sandsopning 29/4-20

Bästa Argbiggor!

På grund av dagens blöta väder så har vi fått flytta fram sandsopningen till i morgon onsdag 29/4
med start 07:00, då kommer det att sandsopas inom hela samfälligheten.
Detta betyder att parkeringen skall vara tom och tömd på bilar.

Sopa ut sand från kantsten samt tomtgräns utanför ert hus (minst 0,5
meter), samma sak på parkeringen samt sopa ur garagen.

Mvh
Styrelsen