Årsmöte 2021

På grund av omständigheter som Styrelsen inte rår över så har vi flyttat fram årsmötet
ca en månad, nytt datum är lördagen den 8 maj kl.12:00. Vi ses även denna gång
vid fjärilsdammen på den övre gården.