Styrelseprotokoll februari 2020

Datum: 2020-01-22 Tid: 19.00-20:00 Plats: Björnskogsgränd 79 Närvarande: Anders Green, Ordförande Patrik Ekenberg, Kassör Gisela Olsson, Ledamot Andre Olsson, Ledamot Lena Boström, Suppleant Mötet öppnas Ordförande hälsar alla välkomna till mötet. Ekonomi Inget ovanligt att rapportera, vi ser ut att … Continued